Ara
  • Mind Lab Türkiye

Her çocuğun içinde mutlaka bir cevher var.


Çocuğunuzun İçindeki Gizli Cevheri “Mind Lab” İle Keşfedin

Yetişkinler olarak, “Nerede yanlış yapıyorum?” sorusunun cevabını veremediğimiz zamanlar olur. Sorunun cevabı bazen, duyguları yönetebilme, sabırlı olma ve öz disiplin geliştirme gücünün yeterince kazanılmamış olmasında saklıdır. Strateji oyunları yoluyla çocukların düşünme ve yaşam becerilerini geliştiren Mind Lab metodu, temelde tüm bu yaşam pratiklerinin, keyifli bir yolla çocuğa kazandırılmasını hedefler.

Eğitim dünyası, strateji ve düşünce oyunlarının geliştirici yönü üzerinde hemfikir. Peki bu oyunların, okul hayatına adapte edilmesi çocuklarımızın öğrenmelerine nasıl katkıda bulunabilir? Çocuklar, derslerini oyunlar aracılığıyla öğrendiklerinde, bu onları akademik yönden olduğu kadar duygusal, sosyal ve bilişsel açılardan da geliştirebilir mi? 1994 yılından bu yana kullanılan ve halen 15 ülkede, 10 binden fazla öğretmen aracılığıyla 4 milyonun üzerinde çocuğa ulaşan Mind Lab eğitim metodu, bu sorulara tatminkâr cevaplar veriyor. Ülkemizde de akademik alanda olduğu kadar sosyal projelerle de adından söz ettiren başarılı çok sayıda özel ve devlet okulunda 2006 yılından bu yana uygulanan Mind Lab, çocuklarımızı hayata hazırlayan bir yöntem. Bu yöntemle öğretmen ister sınıf olsun ister bahçe ya da koridor öğrenme ortamlarını çeşitlendirebiliyor, olumlu bir sınıf havası yakalayabiliyor ve belki daha da önemlisi öğrencilerin bireysel farklılıklarını çok daha kolay ayırt edebiliyor.

Mind Lab’i diğer eğitim yöntemlerinden farklı kılan ve avantaj sağlayan noktalardan biri; “Bilgi”nin nasıl analiz edilebildiğini ve geçişken olduğunu öğretmesi. Bu ne mi demek?

Günümüz dünyasında çocuklarımıza, bir alanda edindikleri bilgi ve beceriyi farklı ortamlarda da kullanabilme becerisinin kazandırılması büyük önem taşıyor. Sınav sistemleri ve alınan sonuçlara bakıldığında, özellikle de ortaokuldan liseye geçiş sınavında, çeşitli alanlardaki bilgisini birleştirebilen çocukların daha başarılı sonuçlar aldığı gözlemleniyor. Mind Lab, disiplinler arası transferi kolaylaştırarak, çocuklara farklı düşünce ve faaliyet alanları arasındaki ilişkiyi fark edebilme becerisi kazandırmak yoluyla, çoklu düşünmelerine, bilgiler arasında ilişki kurmalarına ve sağlıklı analiz yapabilmelerine yardımcı oluyor.

Duygusal ve sosyal zekanın geliştirilmesi için ideal bir ortam sunan oyunlar, çocuklara iş birliği ve rekabet, yenmek ve yenilmek, başarılı ya da başarısız olmak gibi durumları yaşama fırsatı veriyor. Çocuklar bu sayede duygularını yönetebilme, hazzı erteleyebilme, sabırlı olma ve öz disiplin geliştirme gücü kazanıyor.


Mind Lab nasıl işe yarıyor?

· Oyunlar, çocukları duygusal, sosyal, bilişsel yönlerde destekleyen, etik beceri alanlarını geliştiren süreçler. Temeli oyun yoluyla öğrenmeye dayanan Mind Lab metodu da çocukların kazanımlarını kalıcı hale getiriyor.

· Çocuklar oyun yolu ile öğrenirken ilgi ve motivasyonlarını yüksekte tutuyor, empati güçlerini geliştiriyor ve birbirlerini daha iyi tanıyabiliyor.

· Mind Lab, sadece okula ve öğrenciye yönelik olmadığı ve ebeveynlerle de çeşitli etkinlikler planlanladığı için, velileri çocuklarının okuldaki aktiviteleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilecekleri, bir öğrenme sürecinin parçası haline getiriyor.

· Çocukların düşünce becerilerini kullanarak hayatın içinde daha güçlü bireyler olabilmeleri için çöümler öneren ve gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan Mind Lab yöntemi, aynı zamanda onların potansiyellerinin farkına varmalarına ve kendilerini gerçekleştirme gücü kazanmalarına da yardımcı oluyor.

· Mind Lab öğrencilere, kendileri için olduğu kadar toplum için de adım atabileceklerini göstererek vizyon kazandırıyor.


Araştırmalarla Mind Lab’in başarısı

Mind Lab’in “Eğitimdeki başarının yolu, oyun yoluyla deneyimlemeden geçer.” tezi dünyanın saygın üniversiteleri tarafından da destekleniyor. ABD’de Yale, İngiltere’de Northumbria, Brezilya’da Inade üniversiteleri ile İtalya’da Iprase Enstitüsü ve Türkiye’de İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan karşılaştırmalı araştırmalar eğitimde oyunun önemine vurgu yapıyor. Bu araştırmalara göre Mind Lab metodu, okul çağındaki çocukların yaşam becerilerini ve düşünme yeteneklerini geliştiren önemli bir etken. Gelin bu çalışmalara göz atalım:

· İngiltere Northumbria Üniversitesi’nde 1999 yılında yapılan çalışmaya göre mantıklı düşünmeyi öğreten oyunların kullanılması öğrencileri benzeri durumlarla karşılaştıklarında çözüme ulaştırıyor.

· Yale Üniversitesi’nde 2004 yılında yapılan çalışmada da, oyun temelli üç aylık bir uygulamanın bile matematik ve dil testlerinde gelişmeye yol açtığı ortaya konmuş. Bu araştırma Brezilya’nın Inade Üniversitesi tarafından da destekleniyor.

· Türkiye’ye gelince. 2015’te yapılan çalışmaya göre, Mind Lab eğitimi alan öğrenciler bu eğitimden önceki notlarından çok daha yüksek notlar aldı. Bunun yanı sıra Mind Lab eğitimine katılan öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve etik alanlardaki yeterlilikleri de eğitime başlamadan öncesine göre gelişim gösterdi.

· Araştırmalara göre Mind Lab, özellikle okul başarısı düşük çocuklar üzerinde daha etkili. Yale Üniversitesi’ndeki 22 yıllık kariyerinin ardından 2011’de Columbia Üniversitesi’ne geçen Prof. Donald Green, bu yöntemi “gizli cevherleri bulan ve onları parlatan” bir güce benzetiyor.

Her çocuğun içinde mutlaka bir cevher var, peki sizin çocuğunuzun içindeki cevher ne?

215 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör