Mind Lab Olimpiyatları, dünyanın farklı  ülkelerinde yaşayan, farklı kültürlere sahip çocukları, heyecanlı ve keyifli bir rekabet ortamında bir araya getiren bir eğitim sürecidir. Bu süreç, okullardaki Mind Lab eğitimi ile başlar, okul turnuvaları ve Türkiye Şampiyonası ile devam eder ve uluslararası şampiyona ile sonuçlanır. Her okul takımı yaşları 9 ila 12 arasında olan ( 4., 5. ve 6. Sınıf öğrencilerini kapsar) 4 oyuncudan oluşmaktadır. Türkiye Şampiyonası’nın Mayıs ayında tamamlanmasının ardından Haziran ayının ilk yarısında uluslararası olimpiyatlar gerçekleştirilir.

Tüm bu aşamalar hesaba katıldığında, bu olayın tüm sürecinde binlerce çocuk yer almaktadır. Beş kıtadan binlerce genç oyuncu önce kendi ülkelerinin en iyi oyuncusu olmak sonra da ülkelerini diğer ülkeler önünde en iyi şekilde temsil edebilmek için, oyun masalarının etrafında buluşurlar.

 

OLİMPİYAT OYUNLARI

Olimpiyatlarda, tüm yıl boyunca Mind Lab eğitimi çerçevesinde çocuklara verilmeye çalışılan bilişsel, sosyal ve duygusal beceriler kapsamında bir değerlendirme yapılır. Çocuklar müsabaka deneyiminde bu becerilerden özellikle takım çalışması, öz disiplin, empati ve hedefe varma kararlılığı becerilerini sergileme olanağı bulurlar.

 

DEĞERLER ve HEDEFLER

Karşılıklı saygı, tolerans, dürüstlük ve adil oyunculuğun hem yarışmalarda hem de gerçek yaşamdaki önemini göstermek.

       Çok farklı kültürlerden ve altyapılardan gelen çocukları, ortak bir amaçta buluşturmak.

 

       Mind Lab düşünce stratejilerini, duygusal ve sosyal becerileri uygulama alanı yaratmak.

 

       Küresel anlamda bir düşünce ve düşünce oyunları kültürü yaratmak.

       

Mind Lab Olimpiyatları, katılımcıların ömürleri boyunca unutamayacakları bir deneyim olmanın yanı sıra, ders yılı boyunca öğrendikleri metotları uygulama fırsatı bulabildikleri muhteşem bir sene sonu etkinliğidir.

Oyuncuların şampiyona turnuvaları esnasında sergiledikleri karşılıklı saygı, olağanüstü konsantrasyon, sabır ve disiplini gördüğünüzde, Mind Lab Olimpiyatları’nın, çocuklarımıza daha iyi ve kardeşçe bir dünya yaratma yolunda gereken temeli vermek adına ne denli önemli olduğunu anlayacaksınız.

  SIRA DIŞI BİR EĞİTİM DENEYİMİ  ‘’MIND LAB OLİMPİYATLARI ‘’