METODOLOJİ

Mind Lab, çocukların çok sevdiği düşünce oyunlarını kullanarak, çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve etik
alanlarda gelişimlerini hedefleyen bir eğitim metodudur.

Eğitim süreci araştırmalarla desteklenen üç güçlü aşamadan oluşur.

1. Keşfetmek
Çocuklar oyunlarla tanışırlar.
2. Öğrenme
Mind Lab'in düşünme araçlarını öğrenirler.
3. Transfer
Gerçek yaşama transfer ederler.

Birinci aşamada, çocuklar müfredatlarında bulunan strateji oyunlarından birini öğrenirler ve sonrasında guruplar halinde oynamaya başlarlar. Öğretmen oyunları dağıtır ve çocukların oyun oynama becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olacak oyun stratejileri ve düşünce kavramları öğretir.

İkinci aşamada, öğretmen ve öğrenciler bir düşünce modeliyle oyun oynama ile geçen süreci değerlendirirler. Öğrenilen bu model, oyun oynama sırasında tetiklenen bilişsel süreçlerle(Örneğin; bir problemi tanımlayıp baş edebilmek, ya da zor bir karar vermek.) ya da duygusal ve sosyal süreçlerle(örneğin; hata yaptığını fark etmek ya da grubun bir parçası olarak davranmak.) bağlantı kurmalarını sağlar.

Aşağıdakiler Mind Lab Metodu ile geliştirilen bilişsel, duygusal ve sosyal becerilerden bazılarıdır:

Sosyal

Takım Çalışması ve İşbirliği

Rekabetle Baş Etme

Etkili İletişim

Kurallara Saygı Gösterme

Başkalarını Kabul Etme

Duygusal

Duygu Kontrolü

Anlık Tatminleri Engelleme

Sabır, Azim

Hatalardan Ders Alma

Öz Disiplin

Bilişsel

Problem Çözme

Karar Verme

İleriye Dönük Planlama

Mantıklı Düşünme

Dil Becerileri

Üçüncü aşamada, öğretmen ve öğrenciler oyunda geçen kalıpları değerlendirip gerçek yaşamdaki bağlantılarını kurdukları bir tartışma yaparlar. Bu sayede çocuklar oyunda kazandıkları deneyimi yaşamın başka alanlarına da transfer etmeyi öğrenirler- çalışmalarından (ileride işlerinden) duygusal yaşamlarına olduğu kadar sosyal ilişkilerine ve aile hayatlarına da.

Bu araştırma projesinin üç ana sonucu:

 

1. Mind Lab’in stratejik ve düşünme kavramlarını öğrenmek çocukların düşünce dilini ve dil becerilerini fark edilir şekilde geliştirip zenginleştirir.

 

2. Kontrol gurubunda bulunan ve katılımları sadece düşünce oyunları oynamakla sınırlı olan çocukların düşünce dili gelişimleri, Mind Lab ‘in oyun sonrası değerlendirme tartışmalarına katılan çocuklara göre daha düşük seviyelerde artış gösterdi.

3 .Mind Lab Metodu özellikle okul başarısı düşük çocuklar arasında daha etkili olmuştur. Yale Üniversitesi’nden Donald Green, Mind Lab Metodu’nu ‘’gizli cevherleri’’ bulan ve onları parlatan bir güce benzetmiştir.

Karşılarştırmalı Araştırma Projeleri

Mind Lab metodu’nun etkinliği hakkında başta Yale Üniversitesi’nden (USA) Prof. Dr. Donald Green olmak üzere , Northumbria Universitesi (İngiltere), Inade Enstitüsü (Brezilya), Iprase Enstitüsü (İtalya) ve Istanbul Üniversitesi’nden (Türkiye) Prof. Dr. İrfan Erdoğan gibi birçok önemli akademisyen ve araştırmacı tarafından karşılaştırılmalı araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalar, Mind Lab Metodu’nun okul çağındaki çocukların yaşam becerilerini ve düşünme yeteneklerini önemli ölçüde geliştirdiğini ortaya koymuştur.

1999 yılında (Northumbria – İngiltere) Mantıklı düşünmeyi öğreten oyunların kullanımı öğrencileri benzer durumlarla karşılaştıklarında çözüme ulaştırmıştır. Bu oyunlar sureti ile öğretilen üst bilişsel düşünme metodlarının değeri ispatlanmıştır.


2004 yılında (Yale – Amerika) matematik ve dil testlerinde üç aylık bir uygulama metoduna mütakip gelişme olduğu kanıtlanmıştır.


2009 yılında (Inade – Brezilya) Yale Üniversitesinde elde edilen gelişim Brezilya’da da teyit edilmiş olup söz konusu metodoloji müfredat programına dahil edilmiş ve Mind Lab pedagojik ekibinden eğitim alan okul öğretmenleri tarafından öğretilmiştir. Olumlu sonuçlar dil ve matematik alanlarında çok daha belirgin bir şekilde gözlemlenmiş , elde edilen başarı doğal bilimler alanında da görülmüştür.


2015 yılında (İstanbul Üniversitesi – Türkiye) Tek grup öntest-sontest desen çerçevesinde, öğrencilerden cümle tamamalama ve aktarım testleri aracılığıyla bilgiler toplanmış ve öğrencilerin Mind Lab eğitimi alması sonrasında yapılan uygulama ilk uygulamaya kıyasla yüksek ortalamalar elde ettiği gözlemlenmiştir. Mind Lab eğitimine katılan öğrencilerin bilişsel, sosyal , duygusal ve etik alanlardaki yeterlilikleri eğitime başlamadan öncesine göre gelişim göstermiştir. Bu gelişim hem bilgi (Cümle tamamlama testi) hem de yaşantı/beceri (Aktarım testi) yönünden gerçekleşmiş görünmektedir. Mind Lab Sistemi öğrencilere yönelik bilişsel, duygusal, sosyal ve etik yeterliliklerde gelişimin sağlanması yönünde gerçekleştirmeyi hedeflediği noktalara ulaşmaktadır.
 

Bu sonuçlardan elde edilebilecek çıkarımlar:


1. Mind Lab problem çözme modellerinin öğrenilmesi çocukların stratejik düşünme becerilerini önemli ölçüde artırır.

 

2. Mind Lab’in soyut kavramlarını öğrenen çocuklar elde ettikleri bilgiyi yeni alanlara aktarmayı başarırlar ve hatta bu yeni alanlardaki ilerleme daha da fazla olur.