FARKIMIZ

Mind Lab, dünyadaki eğitim sistemleri için en gerekli çözümleri mükemmel şekilde sunar!

Mind Lab, hem ticari anlamda hem de eğitimsel sürece dahil olan bütün ilgili kişiler için eşit seviyede cazip bir programdır ve başka hiç bir eğitim programı bunu Mind Lab gibi başarılı bir şekilde yürütemez!

Duygusal, sosyal, bilişsel ve etik beceri alanları, oyun yolu ile desteklenir ve geliştirilir.

Velilerle planlanan etkinlikler sayesinde, Mind Lab velileri, çocuklarının okuldaki aktiviteleri ve okul hayatları ile ilgili daha çok bilgi edinirler.

Mind Lab Metodu, öğretmenin, öğrenme ortamını çeşitlendirmesini, olumlu ve keyifli bir sınıf ortamı oluşturmasını, bireysel farklılıkları daha kolay tespit
edebilmesini sağlar.

Oyun yolu ile, İlgi ve motivasyonu yüksek, empati kurabilen, centilmence davranan, birbirini daha iyi tanıyan ve anlayan öğrenciler bu pozitif ortamın oluşmasının temelidir.